Plan Swen Prevantif Mwen

AdvantageCare Physicians ap prezante

Byenveni!

Lè ou fè egzamen woutin ak resevwa swen prevantif regilyèman sa kapab ede ou evite gwo pwoblèm maladi, jere maladi kwonik pi byen, ak viv yon vi ki genyen plis kè kontan ak lasante.

Dekouvri ki kalite swen prevantif ak egzamen medikal nou rekòmande pou ou menm, fanmi ou, oswa nenpòt moun w ap okipe — nan detan twa mouvman.